Línea d'Inspecció i Control

Càmeres Termogràfiques

per a la mesura de temperatura corporal